Esittely

Hei!

Olen vuonna 2010 valmistunut psykologi ja minua kiinnostavat erityisesti varhaiset perhesuhteet sekä raskausaikaan ja vanhemmuuteen liittyvät asiat. Asiakastyötä olen tehnyt pääasiassa lapsiperheiden parissa. Tällä hetkellä työskentelen väitöskirjatutkijana Turun yliopistossa, jonka lisäksi pidän psykologin vastaanottoa Liedossa Neuvolan Sivutaskun & Gynekologipalvelu Vanamon tiloissa.

Psykologina haluan olla helposti lähestyttävä ja turvallinen, jolloin rauhallinen ja avoin läsnäolo on mahdollista. Kohtaan sinut aitona itsenäni. Asiakkaan kunnioittaminen ja hänen kokemuksensa arvostaminen on työssäni keskeistä. On tärkeää, että koet tulevasi kuulluksi ja kohdatuksi. Kanssani voit olla sellainen kuin olet. Vastaanotollani etsimme yhdessä keinoja selviytyä kaikenlaisten, myös hankalien, olojen kanssa.

Ennen väitöskirjatyötä olin pitkään kotona hoitamassa lapsiani, joita minulla on kolme. Oma polkuni vanhemmaksi sekä kotivuodet lasten kanssa ovat opettaneet paljon itsestäni, vanhemmuudesta ja ihmisyydestä. Olen myös harvinaissairaan lapsen vanhempi, joka on vaikuttanut minuun voimakkaasi niin henkilökohtaisesti kuin ammatillisestikin. Kokemuksen kautta olen saanut laaja-alaista näkemystä ja ymmärrystä myös työhöni psykologina.

Pidän tärkeänä ymmärretyksi tulemisen kokemusta, jonka vuoksi haluan työssäni pyrkiä sitä kohti ja olla luottamuksesi arvoinen.


Tutkimustyössäni olen keskittynyt varhaiseen isä-lapsisuhteeseen, erityisesti suhteen kehittymiseen raskausajasta eteenpäin ja merkitykseen muiden perhesuhteiden näkökulmasta. Tutkimustyön lisäksi olen työskennellyt yli 10 vuoden ajan vanhemman ja lapsen välisen suhteen arviointimenetelmän, PCERA:n, parissa useissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa sekä toiminut erilaisissa opetus- ja luennointitehtävissä. Tällä hetkellä toimin myös vertaisohjaajana harvinaissairaiden lasten vanhemmille suunnatussa vertaisryhmässä.

Raskaus- ja odotusajan psykologiaan suuntauduin jo psykologian opintojeni aikana, jolloin tein mielikuvahaastatteluita (WMCI) vauvaa odottaville pariskunnille osana tutkimushanketta. Pro gradu -tutkielmani tein raskaudenaikaisesta ja raskauteen liittyvästä ahdistuksesta. Syventävää tietoa raskausajan psykologiasta opiskelin koulutusprosessissa liittyen raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan vuorovaikutusriskeihin ja niiden hoitoon.

Varhaisten perhesuhteiden tukeminen on lähellä sydäntäni, niin tutkimus- kuin asiakastyössäni.


Tutkinnot

 • psykologian tohtori [kesken], Turun yliopisto, 2019-
 • psykologian maisteri, Turun yliopisto, 2005-2010
 • sairaanhoitaja, Turun ammattikorkeakoulu, 2002-2005

Muu koulutus

 • Raskaus- ja vauva-ajan MIM (Marschak Interaction Method) -menetelmäkoulutus, 2023
 • Yliopistopedagogiikan perusopinnot (25op), Turun yliopisto, 2020–2022
 • MIM (Marschak Interaction Method) -menetelmäkoulutus, 2014
 • Musiikkiterapian perusopinnot (30 op), Turun kesäyliopisto ja Jyväskylän yliopisto, 2013
 • MSSB (MacArthur Story Stem Battery) -menetelmäkoulutus, 2012
 • Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan vuorovaikutusriskit ja niiden hoito -koulutusprosessi, 2009
 • PCERA (The Parent-Child Early Relational Assessment) -menetelmäkoulutus, 2009
 • WMCI (Working Model of the Child Interview) haastattelu- ja arviointikoulutus, 2009

Tieteelliset julkaisut