Koulutus- ja luennointi

Vanhempi-lapsisuhteeseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen ja varhaisten suhteiden tukeminen on lähellä sydäntäni.

Tarjoan koulutusta ja luennointia liittyen tutkimusteemoihini; varhainen isyys, vanhemmuus, varhainen vuorovaikutus ja perhesuhteet sekä vuorovaikutuksen arviointi. Olen lisäksi perehtynyt raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan vuorovaikutusriskeihin ja niiden hoitoon sekä erilaisiin vanhempi-lapsisuhteen tutkimusmenetelmiin. Tutkimustyöni varhaisten perhesuhteiden parissa on tarjonnut mahdollisuuden syventää osaamistani aiheesta.

Olen kiinnostunut myös vanhempi-lapsisuhteeseen liittyvistä vuorovaikutuksen arviointimenetelmistä, joihin liittyen olen kouluttautunut seuraaviin menetelmiin: PCERA (The Parent-Child Early Relational Assessment), WMCI (Working Model of Child Interview), MSSB (MacArthur Story Stem Battery) sekä MIM (Marschak Interaction Method). Erityisesti osaamiseni keskittyy varhaisen vanhempi-lapsisuhteen laadun arviointiin soveltuvaan tutkimusmenetelmään PCERA. Olen suorittanut menetelmän tutkimuskäyttöön oikeuttavan reliabiliteettitestin ja työskennellyt menetelmän parissa yli 10 vuoden ajan useissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa.

Psykologian perustutkinto-opiskelijoita olen opettanut mm. ryhmän ohjaamisen perusteisiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen sekä varhaisiin perhesuhteisiin liittyvillä kursseilla.


Jos kiinnostuit,

kysy lisää tai jätä soittopyyntö: psykologipalvelut@johannalindstedt.fi / p. 040-8136362